Könyvtárpártoló Alapítvány

Alapítva: 1988-ban

Az alapítvány célja:
A zalai Deák Ferenc Megyei Könyvtár szolgáltatásainak és kiadói tevékenységének támogatása

Az alapítvány vagyona:
Önkéntes pénzadományokból képzõdõ, változó nagyságú, bankban elhelyezett összeg, amely a céltámogatások anyagi fedezetét képezi.
Felhasználási módját, feltételét a kuratórium szótöbbséges határozattal állapítja meg.

Az alapítvány kezelõje: A kuratórium
tiszteletbeli elnöke:
elnöke:
titkára és képviselõje:
tagjai:

Az alapítvány nyilvántartásba-vételét végzõ bíróság:
Zala Megyei Bíróság

Határozatának száma: Pk. 20 620/1990/2. sz.
Kelte: 1990. július 9.
Bírósági nyilvántartási száma: 20
Adószáma: 19269665120