NÁDAS PÉTER

Felöleli a Nádas Péter bibliográfia 1961-1994. c. kiadvány 1994. december 31-ig bõvített tartalmát, beleértve az ott található publikációk bibliográfiai adatait is, ezen kívül az adott idõszakra vonatkozó pótkutatások eredményeit - "sorszám/betû" betoldással jelezve, ha külön tételként jelennek meg. /A pótlásokhoz nyújtott segítséget mindenkinek köszönjük s ezt továbbra is várjuk, külfüldrõl - ha lehet, postai úton - a dokumentum másolatával együtt./

Az információ-keresés módja: a bibliográfiai adatok bõvített Mutatója alapján indulhatunk, s a tételek láncszerûen is kapcsolódnak egymáshoz
/összességük sem jeleníti meg a könyvformátumot, amelynek kiadási joga Magyarországon az életmû-sorozatot gondozó Jelenkor Kiadóé, külföldön pedig a Rowohlt Verlagé, amely Nádas Péter német kiadója /.

Nádas Péter bibliográfia 1961-1994.
Pécs-Zalaegerszeg, 1994. Jelenkor Kiadó - Deák Ferenc Megyei Könyvtár. 494. p.

@Baranyai György és Pécsi Gabriella, 1994.

Nádas Péter mûvei a Jelenkor Kiadónál: Párbeszéd /Richard Swartz-cal/ /1992./, Talált cetli és más elegyes írások /1992./, Egy családregény vége /3. kiadás, 1993./, Emlékiratok könyve /2. kiadás, 1994./, Esszék /1995./, Vonulás /filmnovellák, 1995./ Drámák /1996./, az életmû-sorozat következõ kötete: Elbeszélések.

Jelenkor Publishers Ltd. - Jelenkor VerlagGmbH - Éditions Jelenkor s.a.r.l. Hungary, 7621 Pécs, Munkácsy M. 30./A
Tel.: 36 / 72 - 314 782 - Fax: 36 / 72 - 336 803

Balassa Péter: Nádas Péter /monográfia/ Pozsony, 1997, Kalligram. 544 p. /525-541. p.: képmelléklet/ /Tegnap és ma - kortárs magyar írók/